Steinerkasvatuksen liitto

Suomessa toimii kaikkien steinerpedagogisten yhteisöjen yhteinen yhteistyöelin, Steinerkasvatuksen liitto. Liiton tehtävänä on edistää koulujen, päiväkotien ja muiden steinerpedagogisten yhteisöjen yhteistyötä sekä huolehtia jäsenjärjestöjen edunvalvonnasta. Edunvalvontaan kuuluu esimerkiksi hyvien suhteiden luominen ja  yhteistyön ylläpitäminen opetusministeriöön ja Opetushallitukseen.

Steinerkasvatuksen liitto on apuna uusien koulujen perustamisvaiheessa, opetuksenjärjestämislupien valmistelussa, valtakunnallisessa opetussuunnitelmatyössä ja niin edelleen. Liitto järjestää myös koko kentän yhteisiä steinerkasvatuksen päiviä ja opettajapäiviä sekä opiskelijoille suunnattuja tapahtumia. Steinerkasvatuksen liitto julkaisee Steinerkasvatus-lehteä, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys on tilannut lehden kaikille jäsenilleen.

Steinerkasvatuksen liiton alaisuudessa toimii monia eri työryhmiä ja jaostoja. Niihin voi tutustua tarkemmin liiton kotisivuilla, https://peda.net/steinerkasvatus. Sivuilla on paljon asiaa steinerkouluista ja -päiväkodeista, steinerpedagogiikasta, steinerkasvatuksen liiton toiminnasta yleensä sekä meneillään olevista projekteista ja hankkeista. Yksi jaostoista on vanhempainjaosto, joka julkaisee steinervanhempien uutiskirjettä noin neljä kertaa vuodessa. Kirjeen voi jokainen halutessaan tilata liiton kotisivuilta.