Yläluokat: 9—12

Yhdeksännen luokan lopussa oppilaalla on samat perusvalmiudet ja edut kuin peruskoulun käyneelläkin. Lukion ensimmäistä luokkaa vastaavalle 10. luokalle otetaan uusia oppilaita vuosittain. Yläluokilla opetuksen painopiste siirtyy oman, itsenäisen ajattelun kehittämiseen ja tiedonhankintaan. Opetusta antavat aineenopettajat, jotka ovat oman alansa asiantuntijoita. Taideaineita ja kädentöitä on edelleen. Opetuksen laaja-alaisuus ja monimuotoisuus ovat tärkeitä. Luontoleirejä ja työelämään tutustumista on vuosittain koulutyön ohella. Steinerkoulu päättyy 12. luokkaan. Silloin oppilaat valmistavat laajan päättötyön valitsemastaan aiheesta. Työ voi olla taiteelliskäytännöllinen tai tieteellinen oppilaan mieltymysten mukaan. Viimeisenä vuonna on lisäksi näytelmän tekeminen sekä kulttuurimatka. Matka voi suuntautua johonkin Euroopan kulttuurikaupunkiin tai vaikkapa Afrikkaan tai Keski-Amerikkaan.

Vaaditun kurssimäärän suoritettuaan steinerlukion käyneet voivat osallistua ylioppilaskirjoituksiin samalla tavalla kuin muissakin lukioissa. Lisää lukio-opinnoista löydät kotisivuiltamme täältä tai Steinerkasvatuksen liitosta.