OPS 2016

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on julkaistu 2014 ja niiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 luokilla 1-6. Uusi opetussuunnitelma luokille 7-9 tulee voimaan vaiheittain syksystä 2017 alkaen (7. lk syksy 2017, 8. lk syksy 2018, 9. lk 2019). Lukion opetussuunnitelma perusteet on julkaistu 2015 ja niiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat on otettu käyttöön 1.8.2016 lukion 1. luokalla. Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan koko lukioon vaiheittain. Opetussuunnitelmien valtakunnalliset perusteet löydät täältä.

Oulun steinerkoulun lukion opetussuunnitelma

Perusasteen opetussuunnitelma