Oppilastöitä

Käsityön opetuksesta

KONKREETTISTEN TAVOITTEIDEN (esim. käden taidon, esteettisen näkemyksen sekä suunnittelun ja toteuttamisen kyvyn kehittäminen) lisäksi käsityön tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen kehityksen tukeminen, mikä edellyttää ihmisen toiminnallisen puolen, tunnepuolen ja älyllisen puolen huomioimista kasvatuksessa. Alaluokilta lähtien työtapojen huolellinen toistaminen ja työskentelyn rytmisyyden löytäminen tukevat tahto- ja tunnepuolen kehittymistä.

Yläluokilla käsillä tekeminen puhuttelee myös yhä enemmän älyllistä puolta ihmisessä — erityisesti tarkka ja täsmällinen kädentyö herättää älyllistä toimintaa ja on yhteydessä ajattelun liikkuvuuden kehittymiseen. Steinerkoulussa eri luokka-asteilla tehtävät työt valitaan siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin lapsen kulloistakin kehitysvaihetta. Kaikki oppilaat työstävät sekä pehmeitä että kovia materiaaleja, eroja tyttöjen ja poikien käsitöissä ei ole. Opetussuunnitelmassa kädentöitä on kaikilla luokka-asteilla jokaisella oppilaalla.

Klikkaa kuvakkeita nähdäksesi kuva isompana tekstityksineen.

 

Piirustuksia ja maalauksia eri luokka-asteilta

Klikkaa kuvakkeita nähdäksesi kuva isompana.