Oppilasterveydenhuolto

TERVEYDENHOITAJA
Terveydenhoitaja Mervi Pirkolan (p. 040 352 4283) vastaanotto on koululla pääsääntöisesti aina torstaisin 8-15 ja perjantaisin 8-16. Päivystysaika on molempina päivinä 11.30-12.

KOULULÄÄKÄRI
Koululääkäri on Jussi Tolonen. Lääkäriin saa yhteyden terveydenhoitajan kautta.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Kouluterveydenhoitaja tapaa oppilaat joka vuosi. Oppilaille tehdään ns. laaja terveystarkastus, joka sisältää terveydenhoitajan ja lääkärin tarkastuksen, sekä opettajan arvion oppilaan selviytymisestä koulussa luokilla 1, 5 ja 8. Kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri osallistuvat tarvittaessa myös oppilashuollollisiin ryhmiin.

Koululla sattuneiden tapaturmien ensiapu hoidetaan tarvittaessa koululla/kouluterveydenhuollossa tai lähimmällä terveysasemalla. Vanhempien on tärkeä huolehtia, että koululla on aina ajan tasalla olevat yhteystiedot, josta vanhemmat koulupäivän aikana tavoittaa. Äkilliset infektiosairaudet tai vapaa-ajan tapaturmat hoidetaan terveyskeskuksessa tai muussa hoitopisteessä. Sairas lapsi kuuluu kotihoitoon ja kouluun palataan, kun lapsi on terve. Hoitolomaselvityksen alle 10-vuotiaan sairaan lapsen hoitoon voi pyytää terveydenhoitajalta. Lapsen sairaudesta ilmoitetaan myös opettajalle.

Sairasasioissa lääkäriaika varataan omalta terveysasemalta. Vapaa-ajan tapaturmien hoidon järjestäminen ei kuulu kouluterveydenhuollon piiriin, vaan vanhemmat järjestävät hoidon päivystyksen kautta.

HAMMASLÄÄKÄRI JA MUU HAMMASHUOLTO
Oulun kaupunki järjestää hammashuollon, ja se on oppilaille maksutonta. Hammashoito tapahtuu Kontinkankaan hammashoitolassa (Aapistie 3. https://www.ouka.fi/oulu/terveyspalvelut/kontinkankaan-hammashoitola

MUU TERVEYDENHUOLTO
Pedagoginen lääkäri Ûlle Pechter konsultoi koulullamme kaksi kertaa vuodessa.
Hän on antroposofinen lääkäri, Sveitsin Goetheanumin lääketieteellisen jaoston ja Suomen Valviran hyväksymä lääkäri. Yhteydenotot Mervi Heikan kautta.