Kannatusyhdistyksen toiminta

TERVETULOA MUKAAN KANNATUSYHDISTYKSEEN!

Steinerkoulussa vanhempien rooli korostuu, koska koulut ovat vanhempien perustamia. Esimerkiksi vanhempainillat, työryhmät, sekä erilaiset kerhot ja seminaarit koululla antavat vanhemmille mahdollisuuden olla mukana koulun toiminnassa. Koulun ja kodin yhteistyö on arvokasta ja tärkeää. Kannatusyhdistys järjestää myös talkoita, myyjäisiä ja muita tapahtumia, joilla kerätään varoja koulutyöhön. Koulumme tarvitsee koko yhteisönsä tuen ja siinä vanhempien vapaaehtoinen taloudellinen tuki, kannatusyhdistyksen varainhankinta ja jäsenmaksut ovat ensiarvoisen tärkeitä koulun toiminnalle.

Oulun steinerkoulun toiminnasta vastaa Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry eli me vanhemmat. Kannatusyhdistys valitsee vuosikokouksessa joukostaan hallituksen, joka yhdessä opettajakunnanedustajien kanssa muodostaa johtokunnan. Johtokuntatyöskentelyn lisäksi jokainen vanhempi voi halutessaan toimia erilaisissa työryhmissä oman kiinnostuksensa mukaan.

Kannatusyhdistykseen kuuluminen on vapaaehtoista, mutta siihen kuulumalla voi vaikuttaa koulun asioihin ja päätöksentekoon. Koska koulu on pieni, kaikilla on mahdollisuus näkyä ja nähdä, mitä koulussa tapahtuu. Lapsi ei katoa suuren koululaitoksen uumeniin, vaan perhe on kaiken aikaa niin lähellä lapsen koulunkäyntiä kuin haluaa. Kannatusyhdistyksestä muodostuu parhaimmillaan koko koulun laajuinen ajatuksia ja innostusta jakava yhteisö. Kun vanhemmat tekevät yhteistyötä toistensa ja opettajien kanssa, on koulu tuttu ja mukava paikka sekä lapselle että koko perheelle.

Yhdistyksen jäsenyys edellyttää jäsenmaksun maksamista. Jäsenmaksun suuruuden seuraavaksi vuodeksi päättää yhdistyksen syyskokous ja vuonna 2018 varsinainen jäsenmaksu on 20 e/henkilö. Jäsenmäärän kasvattamiseksi toivomme molempien vanhempien kokevan yhdistyksen jäsenyyden tärkeäksi. Jäsenmaksu laskutetaan alkuvuodesta. Uudet jäsenet ja kannatusjäsenet voivat suorittaa maksun suoraan tilille FI38 5740 8920 0097 57 Oulun steinerkoulun kannatusyhdistys ry. Muista merkitä viestikenttään yhteystietosi sekä tunnus Jäsenmaksu/Kannatusmaksu 2018. Kannatusmaksun suuruuden voi jokainen päättää itse.

Uusi johtokunta on kokoontunut ja muodostanut vuodelle 2018 työryhmät, jotka vastaavat omalta osaltaan koulun toiminnasta. Taloustyöryhmää lukuun ottamatta työryhmätyöskentely ei vaadi johtokuntaan kuulumista, vaan jokaisen vanhemman työpanos otetaan ilomielin vastaan. Työryhmistä löytyy varmasti jokaiselle jotain puuhaa. Työskentely ei ole niin sitovaa kuin vaikkapa johtokuntatyöskentely vaan usein projektiluonteista. Työryhmiin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä työryhmän koollekutsujaan.

Johtoryhmä
toimii toiminnanjohtajan tukena, kokoaa käsiteltäviä asioita johtokunnan ja hallituksen kokouksiin ja valmistelee alustavat budjettiehdotukset sekä muut koulun talous- ja henkilöstöasiat hallitukselle ja vuosikokoukselle keskustelua ja päätöksentekoa varten. Lukuvuonna 2017-2018 ryhmään kuuluvat kannatusyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Krista Karjalainen ja varapuheenjohtaja Noora Askinen, vuosirehtori Anne-Mari Savolainen, opettajakunnan johtokuntaedustaja Hannele Siira-Kemppainen, sekä kokoonkutsujana toiminnanjohtaja Pirkko Kaikkonen (pirkko.kaikkonen[at]oulun-steinerkoulu.fi).

Tietoliikennetyöryhmä
koordinoi koulun tietokoneiden ja tietokoneverkon hankintaa, ylläpitoa ja tukitoimintoja. Linux-osaajat ovat erityisen tervetulleita miettimään tietojärjestelmän kehittämistä. Työryhmään kuuluvat Marulla Koponen, Kati Ylinampa, Juhani Erkkilä, Juho Pinosto ja Kalle Laurinaho, joka on myös ryhmän koollekutsuja (kalle.laurinaho[at]gmail.com).

Varainhankinta- ja vapaa-ajan työryhmä VaVa
etsii keinoja hankkia koululle lisää varoja sekä suunnittelee kodin ja koulun yhteistyökeinoja ja vapaa-ajan toimintaa. Työryhmän runko muodostuu luokkien yhteyshenkilöistä. Hallituksen yhteyshenkilönä toimii Ammi Karjalaienn (ammi.karjalainen[at]gmail.com), opettajakunnasta mukana ovat Marulla Koponen ja Ulla Suvanto.

Tiedotustyöryhmä
huolehtii koulun sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta. Opettajakunnan edustaja on Maili Liimatta, hallituksesta mukana on Krista Karjalainen, toimistosta Eija Saranpää sekä työryhmän koollekutsuja Pirkko Kaikkonen (pirkko.kaikkonen[at]oulun-steinerkoulu.fi).

Pukkila-työryhmä
koordinoi Pukkilaan liittyviä asioita. Opettajista mukana ovat Kati Heikkilä-Huhta ja Heikki Niemelä ja hallituksesta Pukkilaisäntä Raimo Huuhtanen, Kai Ojala, Kalle Laurinaho sekä koollekutsuja Mikko Otsamo (mikko.otsamo[at]gmail.com).

Rehtoreiden työryhmä eli Rehtoritiimi
on vuosirehtorin ja apulaisrehtoreiden muodostama työryhmä, johon lukuvuonna 2018-2019 kuuluvat vuosirehtori Anne-Mari Savolainen sekä apulaisrehtorit Hannele Lauronen ja Kati Ylinampa.

Valtakunnallinen vanhempainjaosto
keskittyy steinerpedagogisen liikkeen kehittämiseen ja tukemiseen vanhemman näkökulmasta.
http://www.steinerkoulu.fi/index.php?page=vanhempainjaostosteinervanhemmat

Työryhmiin kaivataan aina uusia vanhempia ja tuoreita ideoita. Kaikki innokkaat rohkeasti mukaan!

Jäseneksi voi liittyä täyttämällä sähköisen jäsenhakemuksen sekä maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun (v.2018 20€/henkilö).